Insolvenční kalkulačka

Insolvenční kalkulačka neboli kalkulačka oddlužení slouží k výpočtu měsíčních splátek pro oddlužení formou splátkového kalendáře.

Pro výpočet splátek pro oddlužení plněním splátkového kalendáře zadejte svou čistou měsíční mzdu, informaci zda jste ve vztahu manželském a počet dětí nebo jiných vyživovaných osob. Kalkulačka Vám poté vypočítá výši měsíčních splátek pro oddlužení, výši mzdy k výplatě a celkovou částku splacenou po 5 letech. Tato insolvenční kalkulačka počítá s údaji pro roky 2012 až 2018.

Výstupy kalkulátoru mají sloužit jako pomocná informace pro dlužníka, který uvažuje o podání návrhu na povolení oddlužení, nemohou tak nahradit konzultaci s odborníky na toto téma. Pokud máte zájem o nezávaznou konzultaci nebo chcete zjistit více informací na téma oddlužení, neváhejte napsat zprávu pomocí kontaktního formuláře.

Insolvenční kalkulačka – výpočet

Počítat s hodnotami pro rok
Čistá mzda (měsíční)

Manžel/ka
Děti a další vyživované osoby
Měsíční splátka pro oddlužení
0
Mzda k výplatě
0
Celková výše splátek pro oddlužení za 5 let
0

Co znamenají hodnoty v insolvenční kalkulačce?

Jednou z podmínek pro povolení oddlužení je, že dlužník musí uhradit minimálně 30% finančních závazků svým věřitelům, pokud věřitelé nedali písemný souhlas s nižším plněním. Znamená to tedy, že částka v poli „Celková výše splátek pro oddlužení za 5 let“ musí představovat minimálně 30% z celkové výše dluhu.

Pokud po zadání Vašich údajů kalkulačka u položek „Měsíční splátka pro oddlužení“ a „Celková výše splátek pro oddlužení za 5 letzobrazí číslo 0, znamená to, že Vaše uvedená mzda je bohužel příliš nízká pro oddlužení pomocí splátkového kalendáře. I v takovém případě však můžete napsat o radu skrze kontaktní formulář.

Nezapomeňte, že insolvenční kalkulačka slouží pouze pro orientaci a potřeby oddlužení fyzických osob. Nelze na základě výsledků jednoznačně stanovit, zda návrh na oddlužení bude soudem povolen, proto pokud se nacházíte ve složité finanční situaci, neváhejte si domluvit nezávaznou konzultaci zdarma, naši odborníci přijedou až za Vámi a projednají s Vámi možnosti oddlužení.

Pomohly Vám tyto informace?

98% našich insolvenčních návrhů
bylo schváleno soudem
48h od obdržení podkladů trvá vypracovat
návrh (urgentně i do 24h)
70% o tolik dokážeme snížit Vaše dluhy