Úpadek nebo hrozící úpadek

Insolvenční zákon rozpoznává úpadek ve dvou formách – platební neschopnost a předlužení. Kromě úpadku se může dlužník nacházet i v tzv. hrozícím úpadku.

Úpadek – platební neschopnost

O úpadek ve formě platební neschopnosti se jedná tehdy, pokud má dlužník dva a více věřitelů, jeho peněžité závazky jsou po splatnosti déle jak 30 dnů a dlužník není schopen své závazky plnit.

Úpadek – předlužení

O předlužení uvažujeme poté, co má dlužník – podnikatel nebo právnická osoba, více věřitelů a celková hodnota jeho závazků je větší než hodnota jeho majetku.

Hrozící úpadek

Hrozící úpadek je taková situace, kdy lze vzhledem k okolnostem očekávat, že dlužník nebude v budoucnu schopen splácet své peněžité závazky řádně a včas.

Pomohly Vám tyto informace?

98% našich insolvenčních návrhů
bylo schváleno soudem
48h od obdržení podkladů trvá vypracovat
návrh (urgentně i do 24h)
70% o tolik dokážeme snížit Vaše dluhy